av-economics.gr

Μπιζανίου 4, Πλατεία Κορνάρου
Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ : 71201

Οδηγίες και παραδείγματα σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με την Α.1008/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίστηκε το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ήδη, με την Ε.2016/31.12.2020 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε., δίνονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170). Περιληπτικά, από την εγκύκλιο διαταγή, επισημαίνουμε:

• Μέθοδος της αρχής των αναλογιών: Προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με αριθμοδείκτες και κυρίως με βάση το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους.

• Η μέθοδος απαιτεί μία αξιόπιστη βάση που συνήθως αναφέρεται στο κόστος πωληθέντων.

• Οι αριθμοδείκτες (αναλογίες), προκύπτουν από πραγματικά δεδομένα της ελεγχόμενης επιχείρησης και από πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά της στοιχεία. (π.χ. σύγκριση τιμολογίων αγοράς με τιμολόγια πωλήσεων, τιμές στο ράφι κλπ.).

• Όταν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός των αναλογιών σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, ποσοστά και δείκτες δύνανται να προκύψουν και με βάση δεδομένα ομοειδών επιχειρήσεων.

• Οι αριθμοδείκτες (αναλογίες) που ενδεικτικά μπορούν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη μέθοδο ελέγχου, είναι αυτές του περιθωρίου μικτού κέρδους – πωλήσεων, του περιθωρίου μικτού κέρδους – κόστους, του κόστους πωληθέντων – πωλήσεων, της καθαρής τιμής πώλησης – τιμής κόστους κ.λπ.

• Η τεχνική της αρχής των αναλογιών ενδείκνυται για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, των εκροών και των φορολογητέων κερδών σε:

– επιχειρήσεις με σχετικά περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων.

– επιχειρήσεις όπου η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται κυρίως από τη διάθεση των αποθεμάτων ή όταν οι παράμετροι που διαμορφώνουν το κόστος των πωληθέντων ή οι πηγές από τις οποίες προέρχονται οι αγορές των εμπορευμάτων είναι περιορισμένες και ταυτόχρονα υφίσταται σε ένα βαθμό ομοιομορφία στις τιμές πώλησης.

– επιχειρήσεις των οποίων το απόθεμα είναι ελεγχόμενο (πχ. τήρηση βιβλίου απογραφών) ή το απόθεμα μπορεί να προσδιοριστεί με αξιόπιστο τρόπο ή τα αγαθά τα οποία εμπορεύονται έχουν όμοιο μικτό κέρδος.

• Με την εγκύκλιο, επί της συγκεκριμένης μεθόδου, αναπτύσσεται σχετικό παράδειγμα και συγκεκριμένα:

Συνολικά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα 170.000 €
Κόστος πωληθέντων (Προϊόν Α) 50.000 €
Κόστος πωληθέντων (Προϊόν Β) 80.000 €
Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α) 30 €
Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β) 20€
Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α) 50 €
Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β) 40 €
Ποσοστό μικτού κέρδους επί πωλήσεων (Προϊόν Α) (50-30)/50 = 0,40 ή 40%
Ποσοστό μικτού κέρδους επί πωλήσεων (Προϊόν Β) (40-20)/40 = 0,50 ή 50%
Αναλογία (%) κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων (Προϊόν Α) 1 – 0,40 = 0,60 ή 60%
Αναλογία (%) κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων (Προϊόν Β) 1- 0,50 = 0,50 ή 50%
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Προϊόν Α) 50.000 /0,60 = 83.333,33 €
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Προϊόν Β) 80.000 /0,50 = 160.000,00 €
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Α) 83.333,33€
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Β) 160.000,00 €
Σύνολο προσδιορισθέντων, βάσει ελέγχου, εσόδων 243.333,33 €
Μείον: Δηλωθέντα έσοδα 170.000,00 €
Διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εσόδων και βάσει ελέγχου: 73.333,33 €

• Μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών: Προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την εφαρμογή της τιμής πώλησης στον αριθμό των μονάδων ή το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

• Η μέθοδος της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών ενδείκνυται για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν:

– Ο έλεγχος δύναται να προσδιορίσει την τιμή πώλησης ανά μονάδα και τον αριθμό των μονάδων (προϊόντων/υπηρεσιών) ή τον όγκο συναλλαγών με βάση το κόστος των αγαθών που πωλούνται ή τις δαπάνες/έξοδα

– Ο ελεγχόμενος έχει περιορισμένα είδη προϊόντων ή ορισμένου είδους παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τιμές των πωλούμενων αγαθών ή οι αμοιβές για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες είναι σχετικά σταθερές σε όλη τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου

• Με την εγκύκλιο, επί της συγκεκριμένης μεθόδου, αναπτύσσεται σχετικό παράδειγμα και συγκεκριμένα:

– Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, απαιτείται 1 μονάδα πρώτης ύλης για την παραγωγή 50 μονάδων προϊόντος

– Η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται στα 10€

– Η επιχείρηση έχει προβεί σε αγορά 500 μονάδων πρώτης ύλης

– Η προσδιοριζόμενη από τον έλεγχο φύρα, ανέρχεται σε 5%

– Οι μονάδες παραχθέντος προϊόντος ανέρχονται σε: [500 – (500)Χ5%] Χ 50 = 23.750 μονάδες

– Τα έσοδα βάσει ελέγχου προσδιορίζονται σε: 23.750 μονάδες προϊόντος Χ 10 ευρώ = 237.500 ευρώ

– Ο έλεγχος θα συσχετίσει τα προσδιορισθέντα από αυτόν έσοδα, σε σχέση με τα δηλωθέντα από την ελεγχόμενη επιχείρηση

• Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδιορίζονται με βάση τις προαναφερόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου συνιστούν τα τελικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα δηλωθέντα.

• Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις έμμεσες τεχνικές της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των τυχόν οφειλόμενων λοιπών φόρων, τελών και εισφορών, που προκύπτουν για τις λοιπές φορολογίες.

• Δεν αποκλείεται η χρήση τόσο της αρχής των αναλογιών όσο και της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών για τον προσδιορισμό των εσόδων φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς κλάδους.

Πηγή : e- forologia

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.