Παύση εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία λόγω κορωνοϊούΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί απο την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) , το γραφείο μας λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς της Δημόσιας Υγείας  ανακοινώνει τα εξής :

  Απο σήμερα 13-03-2020 και μέχρι νεότερων οδηγιών

  1. Οι επικοινωνίες και οι εργασίες με το Γραφείο μας δεν  θα γίνονται με φυσική παρουσία  , παρα μόνο με ηλεκτρονικά μέσα (e- mail, τηλέφωνα )
  2. Η παράδοση των τιμολογίων και λοιπών εγγράφων θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (χρήση scan)  και αποστολή στο εταιρικό e- mail
  3. Στην προαναφερόμενη περίοδο δεν θα υποβάλλονται δηλώσεις ή αιτήσεις όταν μπορούν να υποβληθούν μετά την περίοδο αυτή (π.χ. αιτήσεις για αλλαγή τμ ΔΕΗ,  Α21, αλλαγές σε Ε9 χωρίς υποχρέωση από κάποια αιτία κ.τ.λ.)
  4. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα μεταβαίνουμε στις Δημόσιες Υπηρεσίες μόνο για επείγουσες υποθέσεις
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε