av-economics.gr

Μπιζανίου 4, Πλατεία Κορνάρου
Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ : 71201

Nέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες, ανέργων 18-29 ετών

Συμμετέχοντες έως 29 ετών, με τιμή στόχο 2.900, εκ των οποίων 1.740 γυναίκες, 1.160
άντρες

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση,
πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.
β. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη
της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
Ο έλεγχος της ιδιότητας του εγγεγραμμένου ανέργου εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης,
18-29 ετών (σημεία α. και β.), διενεργείται: α) κατά την αξιολόγηση με σημείο αναφοράς/ελέγχου την
ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και β) πριν την έναρξη της δράσης,
δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
γ. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
δ. Να είναι ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα
διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

∆ιάρκεια- ποσό ενίσχυσης
-Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών
ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

-Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων
επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως
εξής:
– 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση
κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης .
– 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης,
κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών .
– 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν
επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών .

Για αναλυτικότερες πληροφορίες , επικοινωνήστε μαζί μας.

Πηγή :ΕΣΠΑ 2014-2020

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.